Rad halaya

(židovská, Y. Orland)

Rad halayla, rav shireynu,
haboqea al ha-shamayim.

Shuvi, shuvi, horateynu,
mekhudeshet shivatayim!

Shuvi, shuvi, venasov,
ki darkeynu eyn lah sof,
ki od nimshekhet hashalshelet,
ki libbeynu lev ekhad
mey olam ve adey ad,
ki od nimshekhet hashalshelet.

Napsat komentář

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Změnit )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Změnit )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Změnit )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Změnit )

Connecting to %s